Underholdning

ATV: ብስቅያት ህዝቢ ዝሕጎስ ስርዓት - ወዲ ህዝቢ ካብ ኣስመራ - Oct 05, 2019

Subscribe, Share, Like ATV to get Atv videos on time - If you miss them, search 'Atv asena' on NOplayer.

Kommentarer 

 1. Dawit Girmay

  Dawit Girmay

  19 dager siden

  ንስኹም ኤረትራውያውን ሀብታማት ስለዝኾንኩም ንሕና ተጋሩ ድማ ንምልማን ናብ ኤረትራ ንመፅእ ኔርና ግን ዓለም ሙሉ ብስደት ዘጨናነቕኩማ ህዝቢ ኢኹም አየናይ ፍልጠትን ትምህርትን ሀሊኩም ኢኹም ትነብሩ...?

 2. Yonas love

  Yonas love

  20 dager siden

  Antum nezi sahsah agame present elkum aytixeio bejakum feger tenbenay mealtika akila ya kofkaf

 3. Mebrat Tek

  Mebrat Tek

  29 dager siden

  Esu Ambesa jigna

 4. fkri mis Amlak

  fkri mis Amlak

  Måned siden

  assa kgefu keydom ata risi yeblkan deu egzabher nay edka yfdeka bmertet bilae alem gin hatsar eya ajoka kisen.

 5. Tomi Tomi

  Tomi Tomi

  Måned siden

  Izi seb izi kiri keleku aziye iye ziguhi uffffffffffff meas iyu kon gefffffffffff zibil mis deku deki deku hilim Kem zibil kab gets Eritrea

 6. የሱስ ሂወተይ ኢዩ የሱስ ኑጉስ ነገስታት ኢዩ

  የሱስ ሂወተይ ኢዩ የሱስ ኑጉስ ነገስታት ኢዩ

  Måned siden

  ከታፊ ሃሳድ ሰይታን ፎእ ኢሰያስ ኢድካ ኣይትስአን

 7. Negasi Welday

  Negasi Welday

  Måned siden

  lewiti kmexee entekoynu hijwin mis nsemir tirayu netom bahasot nehiwatom zishetu aytgedesulom nsom kab ahiwatom gengebyom zeqedumu

 8. Negasi Welday

  Negasi Welday

  Måned siden

  iseyas bwegee nhizbi eritrea quliqul afkin zahzah keblekinye elu ena habrom etom difunat sheyet ahwatom kaan enaraayun enasemuun hizbi atfeama

 9. Ali Salih

  Ali Salih

  Måned siden

  الله يستر

 10. Jemal Adem

  Jemal Adem

  Måned siden

  dem eritrawiyan zseteye shifta

 11. Hermon Aregai

  Hermon Aregai

  Måned siden

  ብሓፈሻ ግርም መልእኽቲ 'ዩ። ገለ ሓሳባት ካብቲ ዝተባህለ ክንደየናይ ሚዛናውን ብቑዕ ምኽንያታውን ዘለዎም ብህለታት ከም ምዃኖም ምስትውዓል ኣድላዪ ኮይኑ ንረኽቦ። ንሳቶም 'ውን; ¶ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ብምህለላ ወይ ብጸሎት ጥራይ ዝመጽእ ኣዎንታዊ ነገር 'ኳ እንተዘየለ, እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብቕልጽምካ ጥራይ ኢኻ ረብሓኻ ተረጋግጽ ዝብልን ካብ ታሕቲ 'ምበር ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ለውጢ የለን ዝብሉን ሳይንሳዎ ብህለት ዝመስል መልእኽቲ ይሃልዎም 'ምበር ምስቲ ዝተፈላለየ መንገዲ መለኮታዊ እምነት ዘለዎ ህዝብና ዘይከይድ ኮሚኒስታዊ መርገጺ ስለዝመስል ብዝተፈለየ ኣገላልጻ ተዝቐርብ ምሓሸ ነይሩ። እንተምንታይሲ ብቕልጽምካ ጥራይ ዝመጽእ ሰላምን ብልጽግናን ተዝኸውን ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብቕልጽመይ ዝፈጠርኩዋ ሃገር ኣላትኒ ኢሉ ዝተመከሓሉ ውጽኢት ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ምዕባለን ከምጽኣሉ ምኸኣለ ነይሩ። እቲ ዝሓሸ ኣማራጺ ግን ኣብቲ ጽላል ልዑል ኣምላኽ ተወኪልካን ተስፋ ገይርካን እትገብሮ ሕልናዊ ሓላፍነት ዘለዎ ግብራዊ ቃልሲ ምክያድ ግን ዝሓሸ ኮይኑ ይርኣየና። ¶ ካልእ እዚ ቀደም ተጋሩ ኣብ ሃገርካ መጺኦም እቲ ዝሓሰረን ዝተሓተን ስራሕ ይሰርሑን ይልምኑን ነይሮም። ሕጂ ግና ብኣንጻሩ ንስኻ ናብ ትግራይ ተሰዲድካ ፈቐዶ ኣብተ ክርስትያናት ትግራይ ትልምን ኣለኻ ዝብል ዘረባ ዕላማ ብህለቱ ትሑትን ረኽስን ዘለዎ ብህለት 'ዩ። እንተምንታይሲ ቀደም ገለ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዝሰርሕን ገለ ድማ ዝልምንን እንተነበረ ኩነታት ዝፈጠሮ 'ምበር ባህሊ ኮይኑዎ ኣይኮነን። ልዕሊ ኹሉ ናብ ኤርትራ ምኻዱ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ብቑጠባን ብሳይንስን ቴክኖሎጅን ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ዝሃብተመን ዝማዕበለን ህዝቢ ብምንባሩ ዘይኮነስ እተን ጥልያን ኣብ ኤርትራ ዘተኣታተወን መባእታ ዘመናዊ ኢንዳስትሪታትን ገለ ዘመናዊ ጀራዲንን ኣብ ኤርትራ ምትእትታው ናይ ዝሓሸ ገንዘብን ርኻቦትን ዝረኽበሉ ዕድላት ስለዝነበረ 'ዩ። ጥልያን ናይ ዘመናዊ መስርሕ ኣብ ኤርትራ ምስኣታተወ 'ምበር ቅድሚ ጥልያን ንኤርትራ ምግዛኡ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሸ ስራሕ ክረክብ ኢሉ ይኹን ክልምን ኢሉ ንኤርትራ ዝኸደሉ ግዜ የለን። ከመይሲ ቅድሚ ወራሪ ጥልያን ንኤርትራ ብሓይሊ ምሓዙ, ህዝቢ ኤርትራ ካብ ትግራይ ዝያዳ ዝነቕሓሉን ዝማዕበለሉን ነገር ኣይነበረን። ኹሉ ህዝቢ ብሄር ትግርና ብገባርነት ማለት ብሕርሻን ብከብቲ መጓሰን ጥራይ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ 'ዩ። ገለ ሰባት ድማ ካብ ምድረ ባሕሪ ናብ ትግራይ ካብ ትግራይ ድማ ናብ ምድረ ባሕሪ ካብን ናብን ዝኾነ ምጉዓዝን ምስፋርን ነይሩ 'ዩ። ብፍላይ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ገለ ደርቅን ሕማቕ ክራማትን ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ካብን ናብን ምዝውዋርን ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ ተተቐባቢሉካ ድማ ኣብኡ ምትራፍን እግሪ ምትካልን ነይሩ 'ዩ። በዚ ምኽንያት 'ዩ ድማ ብዙሓት ምድረ ባሕሪ (ኤርትራ) ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ኣብ ዓድዋን ሽረን ወልቃይትን ብብዝሒ ዝርከቡ። ኣብ ኤርትራ ከኣ ብዙሓት ከባቢ ትግራይ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ኣለው። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ መጺኦም ገለ ዝጸገሞም ስደተኛታት ንልመና እንተተዳረጉ እዋይ ከምዚ ንሕና ከምዚ ዝበልና ዝነበርና ሕጂ ግና ኣብዞም ኣብ ትሕተና ዝሰርሑ ዝነበሩ ንሰርሕን ንልምንን ኣለና ኢልካ ምስቁንቋን ዘይኮነ ዘድሊ ንኹሉ ነገር ግዜን ኩነታትን ዘምጽኦ 'ምበር ዘመክሕን ቋሚ ነገር ከምዘይኮነ ተገንዚብካ ነቲ ዘጓነፈካ ጸገም ንምፍታሕ ዝሓሸ መንገድታት ምንዳይ 'ዩ ዝሓሸ ተስፋን ለውጥን ከምጽኣልካ/ኪ ዝኽእል።

 12. Yohannes Gebremeskel

  Yohannes Gebremeskel

  Måned siden

  Aye esias ede xnah mealtka texebe anta gorbab

 13. Tela Tela

  Tela Tela

  Måned siden

  Etom merahtna deki bat yom hmakat koynom ember Esayas hayli yeblun

 14. Dan

  Dan

  Måned siden

  I hope one patriot aim at his heart

 15. Mahmud Salih

  Mahmud Salih

  Måned siden

  Believe me it's 100% all you said right I have been 11 months ago in Eritrea.the government is Sadistic government. they get happiness when the people suffered, humiliated, tortured, disappeared. SO, they are criminals, sadists totally it's shameful to say Government because they don't have governmental structures. They are all criminals and their leader is sadist suffering from paranoid schizophrenia.

 16. halal tsilal

  halal tsilal

  Måned siden

  Ajokum Kuluna HAFI NIBEL HIJ?

 17. Roza Abreha

  Roza Abreha

  Måned siden

  ወድዛ ቆናጭ እዚ ተንቤናይ ንህዝቢ ኤርትራ ተፃዊትሉ አፅኒትዎ መአልቱ ነዊህ አይከው እዩ

 18. Helen Semere

  Helen Semere

  Måned siden

  ኣንቱም የሕዋት ወድ ኣፌ ፍሽክ ምስበለኮ ህዝቢ ኤርትራ ጸጊቡ እዩ ዝሓድር ኣቤት ዘይ መልኣክ ገጹ ዝመስል ግርማ ሞገስ ዘለዎ

 19. Helen Semere

  Helen Semere

  Måned siden

  ከም ወድ ኣፌ ክልተ ጀጋኑ ትድህልውና ኔሮም ኤርትራ ሕቆኣ ገጥ ምበለ ኔሩ። በይኑ እንዲዩ ኮይኑ ባባ ኢሳያስ

 20. Temesgen Segalet

  Temesgen Segalet

  Måned siden

  Lekibat wedi tenben wedi Mehin beras anta hankse

 21. hiwet Eyasu

  hiwet Eyasu

  Måned siden

  Dihen ab wedun ( Abirirem) ab deki deku kirekiba eyu Amilak ybil 4 weledo kimilis eye ybil (God you say 4 )AMEN AMEN!!!!!!

 22. pearl red sea

  pearl red sea

  Måned siden

  እንታይ ዘገርም ኣለው ኣብ ወጻኢ ዝንብሩ ደግፍቲ መብዛሕተን ደቂ ኣነስትዮ ዕልል ይብላ ነረን ፥

 23. Helen Semere

  Helen Semere

  Måned siden

  ኣየ ግርማ ሞገስ ኣየ ፍሽክታ ወድ ኣፌ ጅግና ኣጆካ ፍሽክ ጥራሕ በለልና

 24. Helen Semere

  Helen Semere

  Måned siden

  እዋይ ወድ ኣፌ ጅግና ስእልካ ጥራይ ምስራኣናዮ ጽግብ ኢልና ንበረልና ጥራይ

  • Michael Fesahaye

   Michael Fesahaye

   Måned siden

   Helen gemshah nberelna tbli aleki nseleste milon hzbi mnbar zkelkele seb

 25. Yosief Michael

  Yosief Michael

  Måned siden

  Kelae Suq Belu. Kab 10 Gize Oy Kab Mbal Gda Hade Neger Zeytgebru. Nezi Seb Temeliskum Nab Enfijn Meliskumo Alekum Bzerebakum Tiray. Kab Yiakil Enda Belka Michirah Gda Nebsna Wefina Zey Nieteq Gda. Yiakil Elkas Meekeli Ete Geberkalu Eyu Ember Siq Elka Tezaribka Tiray Midqas Mnm Rediet Kikonena Aykieln Eyu. Tebeges Elki Sbeki Ember Gemzi Geru Kemzi Serihu Endabelkum Kuslna Aytguduona Bejakum Elekum.

 26. Luna haylemariyam

  Luna haylemariyam

  Måned siden

  መጣራት

 27. Tesfu JOHANNES

  Tesfu JOHANNES

  Måned siden

  0 l

 28. Sadulay Weldeab

  Sadulay Weldeab

  Måned siden

  በጃኩ ኣሰና በጃኩም ደቀይ እናብሃረሩ ኣሸጊረሙኒ ስእሊ ናይዚ ሰይጣን ኣይተምጽእዎ። Tvi ኣሰና 24 ስዓት ስለ ንጥቀም ምስ ደቅና ኣይተሰቡዱና።መደቡኩም ግን ይበል ዩ

 29. Da Lac

  Da Lac

  Måned siden

  Iseyas is not Eritrean so who cares

 30. Tighisti Yemane

  Tighisti Yemane

  Måned siden

  Very cruel evil man I ever seen Seeing dying and suffering your own people is making you happy and makes laugh ? You're very sick,

 31. Micheal Eyob

  Micheal Eyob

  Måned siden

  Ahhh ezi si oumru akila ba tkewin hiji ajona tiray tesfa zeymiqurax

 32. Freedom peace

  Freedom peace

  Måned siden

  አለው ከአ ሰዓብቱን! ሰብ መሲሎም ሌፍ ዝብሉን ዝጻረፉ! ግን ከ ! ንሕና ኤርትራውያን ስለዝኮና ንጽርፈን ንዋረድን ዘለና! ንምንታይ ከ አብ ከምዚ ወዲቅና! ኤርትራውያን አብ ሰብ እምነት ስለዝገበርና እዩ! እዚ እዩ ንኤርትራውያን አብ ከምዚ ቦታ በጺሕና! ኤርትራውያን ተስፋ ምቁራጽ የለን!ዓወት ንኤርትራውያን ውድቀት ንሐሳዳት

 33. Ahmad Mahmod

  Ahmad Mahmod

  Måned siden

  ሰአሊ ናይ አዚ ስብ አዚ አይተምጸኡዋ ብጁኩም

 34. ሓላቃ እታይ ማለት እዪ ወይHbu

  ሓላቃ እታይ ማለት እዪ ወይHbu

  Måned siden

  ስርዓት ኣይትበሉዎ ስርዓት ማለት ሕጋዊ ማለት ።ኣብ ኤርትራ ስርዓት የለን ኣብ ኤርትራ ብዘይ ስርዓት ዝከይ ሰብ(ዉልቂ ምዝነት ) እዩ ዘሎ

  • Helen Semere

   Helen Semere

   Måned siden

   ሓላቃ እታይ ማለት እዪ ወይHbu ሓለቃ ካብታ ገዛውትና ዝሰረቅካያ ክሻ ምለሳ።ኣንታ ዕምጹጽ ከልቢ

  • Helen Semere

   Helen Semere

   Måned siden

   ሓላቃ እታይ ማለት እዪ ወይHbu ሓለቃ ተረፍ መረፍ ቅጫ ምጫ ክረክብ ኢልካ ነዛ ይቱብ ኮለል ካብትብል ግዳ ናይ ምልኩስናካ ዘይትገብር ወደይ።ኣብዩቲብ ባዕጢ ኮይኑ ኣኪልካ ኣንታ ድምሱስ ሰራቂ ቆርቦት

 35. chekan eyu lebey kabe heji 2019

  chekan eyu lebey kabe heji 2019

  Måned siden

  Hansabe texbe hezbi eritera elama eseyase newedu keuresa eyu aberham wedu ka n hezbi eritera kenbea Eyu hezbi eritera bejka fekera wala hanti waga yebelun emenuni

 36. Robel Ftwi

  Robel Ftwi

  Måned siden

  ኣነ ድገርመኒ ወላ ክትሞቱ ኢኺም ተበለ በቃ ምጥቃዕ ስቕ ኢልካ ታቕዒት. ......ዋይ

 37. Jemal king

  Jemal king

  Måned siden

  ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ኩርናዓ ዕለም ዝርእከብ መርበብ ኢንተርነት ቆጸራ ክንቆጽር ትጽቢት ድሕነት ህገር ክንዋሳ ግእድነትና እዩ። ሰላምን ዲሞክራስን ብራብሓ ውልቅና ኣይንሕሰብ

 38. Senait Gebremedhin

  Senait Gebremedhin

  Måned siden

  We need to pray and the God of Moses will change.

  • BeYeSeparateSWE

   BeYeSeparateSWE

   Måned siden

   Senait Gebremedhin God of Moses destroyed Pharaoh Isaias is pharaoh and will die soon

 39. Jemal king

  Jemal king

  Måned siden

  ኣሰና መርበብ ሓበሬታ ሙሉእ ሓይልኩም ንውሽጢ ሃገር ክትገብሩ የላውበኩም። ምክንእያቱ ህዝቢና እንትርፎ መርበብ ኤሪ ቲቪ ካላእ ዝመሓላለፎ ሓብሬታ የብሉን ።

 40. Jemal king

  Jemal king

  Måned siden

  ትምኒት ተዛዚሙ እዩ። ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ኢስራኤልን ንውልቃዊ ራብሖም ይግናጸፊ ኣለዉ። እስታራጂ ኤርትራ ኢስራኤል ከም ዝጥእዕማ ትዋኣእ ኣላ

 41. Asmrit G/Egziabher

  Asmrit G/Egziabher

  Måned siden

  KEMEY ZEBELUKI GAZETEGNA EKI DENKORO ENTAY AMXO BEZAEBA TEGARU AB ERITREA YLEMUNU MELET EZI BEDE XUBK AYKONEN KELBI AREB

  • Asmrit G/Egziabher

   Asmrit G/Egziabher

   Måned siden

   TEM BELI HELAY GEWAD HEJI KEMAN KEMZI KEMAKUM DENAKUR KELEKUM KEMY GEYRU ERITREA KEHELFALA BESENKI NUKUX YN3DD RUHUS NEJIS WAHID KELBI DEKI HEGDEF MENDEF LEKBAT

  • Helen Semere

   Helen Semere

   Måned siden

   Asmrit G/Egziabher ሕጂከ ለማናይ እንዲካ ለይትምድሪ ተሲእካ ነዛ ዩቲብ ክትኮልል ቅጫ መረፍ ተረፍ ተረከብካ ንስካንዲካ ለማናይ ለይቲ ገስጋሳይ ዓጋመ

 42. carola carila

  carola carila

  Måned siden

  Tegaru ylmnu nerom do ab tahti srah yserhu nerom do zeykones abey nerka zeykonkas abey alekau tegaru damo sala zlemenu dyom sala thut sra zserhu dyom gedfemuna ke tewenchifom tegaru endabelkum ba brebit lekimkumna fahfah yeetkumlna beal skn isseyasn tebtegnatat

 43. Amanuel Reda

  Amanuel Reda

  Måned siden

  There is no government and people in the world like the state and people of Eritrea. I do not say this lightly but did after long and painstaking observation. Knowing the determinations, aspirations and strives the people of Eritrea had done until the independence of the nation, what follows soon after that makes people puzzle and wonder. Even though Eritreans had the exposure of modernity and industrialization because of colonization and that was one possible impetus to advocate for better governance including the Rule of Law, the nation is managed like a private property. Although one can argue the absence of sovereign political experience in contemporary Eritrean political history, Isaias has been in power since before Eritrean independence. Like the English, Japanese, Somalis, Ethiopians or any other people, the vast majority of the people of Eritrea dreams for better life. But why allowing a crude, barbarous tyrant to stay in power this long? If the English forced their king for due process right during Medieval Era, 800 years ago, why not the well-informed (unselfish) Eritreans in 21st century? In spite of the bravery, the huge sacrifices and martyrdom the people paid decades ago in the hamlets and rural of Eritrea, Isaias and HGDF are still in power and the noble people have to figure out ways to reclaim their country. It is not the fact that Eritrea is being led by a dictator that is saddening but by Isaias - a unique tyrant unseen in any other country. So, what happened to the plucky, the fearless spirit and nature of Eritreaness that was demonstrated in and outside of the country in the past to allow this to happen? What is wrong if the few die so that the vast majority of the people could live free?

  • Eritrawi seb

   Eritrawi seb

   Måned siden

   If someone wants to destroy and totally control a given society, they have to separate the youth from the society, they have to demoralise, degrade and humiliate the youth in camps far away from population senters. Dictator Isayas managed to do this by the Sawa military camp and the indefinite slavery so called national service. The result is what we see today in Eritrea, a population completely incapable of guarding itself from the brutal dictator.

 44. Eritrawi seb

  Eritrawi seb

  Måned siden

  ዕላማ ናይ ሰይጣናዊ ኢሳያስ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ናብራ ኣሕሲሙ፣ ሃገሩ ገዲፉ ናብ ስደት ክውሕዝ'ሞ፣ ደሓር ኣስተርሕዩ፣ ነታ ዓዲ ንኢትዮጵያውያን ብፍላይ ከኣ ንኣምሓራ ምርካብ ኢያ።

 45. P. P.

  P. P.

  Måned siden

  Kab eiseyas Aagame kondaff xubuk mxbay maalet kab beray xeba mxbay malet u eiseyas etiopawiii Sle zkone ETA Alameu ygebrrr allo N hzbiii ertra axnitka haftaa gauhgihka N hager Remiska n hzba cheflika mbrkakk kulu gze alewo hayentaa nay hzbiii ertra hantiiii. Maaltiii Alla kab sur meseretu zbunkorella Eziii wedii xrgya wedtommm. Lementiiiii Alyettttt Xere hzbiiii. Ertra xere hzbiii ertra xere hzbiiii ertraaa eiseyas. Aff cherkiii eubud kelbiii wedi comarit wediii medhin berad

 46. eritrea n ertrawyan

  eritrea n ertrawyan

  Måned siden

  tv hasena

 47. Yo n

  Yo n

  Måned siden

  ኣነስ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ኢዩ ደላይ ፍትሒ ትርጉሙ ከይፈለጥና ከመቲ ስርዓት ይግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ክድገም ከሎ የገርመኒ፤ ትረጉሙ ይረደኣና ፍትሒ እናበለካ ምዝራብ ፍትሒ ክከወን ኣየክእልን ኢዩ፤ እቶም ዝመርሑ ዘለዉ ግቡእ ዝኾነ ፍልጠት ንኣባላት ከተስተምህር ኣለዋ፤ ፍትሒ ፍትሒ ኢልካ ጨዲርካ ዝመጻእ እንተ ዝኸወን ቀደም ናብ ዓወት ምኣተና፤ በጃኹም ናይ ጎረባብትና ጸልኢ ኣይተሳውሩልና ኢሰያስ ዘገበሮ ንስኻትኩምን ኣይትድገምዎ፤ ሰላም ንደልይ ህዝቢ ኢና፤

 48. Yo n

  Yo n

  Måned siden

  ክብርቲ ኣዳላዊት ኣብ ናይ ጎረባብቲ ጽልኢ ምዝራእ ቀሊል ኢዩ ዓጺድ ግን ኣዝዩ ከቢድ ኢዩ ካብቲ ዘረባኺ ዓጋመ ለመንቲ ኢልኪ ክትዛረቢ ኣይግብኣክን ኔሩ፤ ናይ ጋዜጠኝነት ንህዝቢ ደው ምባል ምስ ህዝብኻ ምኻን ድምጺ ህዝብኻ ምዝራብ ካብ ኮነ ጸርፍን ዓሌት ኣየግብኣክን ኢዩ፤ ቅድሚ ምዝራብና ምሕሳብ ቅድሚ ምድላውኪ ንህበይ ይጠቅም ድዩ ኢልኪ ሕሰቢ፤

  • Mesghinna Tedla

   Mesghinna Tedla

   Måned siden

   ኣብ ኣተራጉምካ አዩ አንበር ሕማቅ ኣይትዝርብትን አዚ ዘብልቶ ካ ሐቂ አዩ ሰብ ካብ ተግራይ ናብ eritrea የስደድ ነሩ ሕጂ ካ ተግልቡጡ ንሕና ንስደድ ኣልና አዚያ ካ ሐቂ አያ ወሕጣ

 49. Lavita Maiko

  Lavita Maiko

  Måned siden

  ETI zeghuyeni Zelo Eritrea be hade Tselul Dictator Esayas temehader be mihlawa eue

 50. Yonas Matti

  Yonas Matti

  Måned siden

  እቲ ሽግር ናይ ሓደ ክመልኽ ዝደሊ ሰብ ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ዳኣ? ናይዛ ነብሶም ስልጣንን ጥቕምን ጥራይ እተገድሶም፣ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ዕጅብ ዘይብሎም፣ሓላፍነትን ብረትን ዝዓጠቑ ሰባት ስለዘለው እዩ።

  • Yohannes Ghebremedhin

   Yohannes Ghebremedhin

   Måned siden

   Asu kem kalaay koinu yreayeni , eti qendi gn ata hager wulqe melaki zmerha hugi albo , higi slezeyele bealsltann , meseltin giday ykewun ,,,,

 51. Temesgen Fetari

  Temesgen Fetari

  Måned siden

  haweboy Isayas tekielka gn pls Adetat aytebasabes aybahlekan eyu chewa tegraway Isu kenekbreka ena kemu ente gerka ajokum deki Eri love u from Mekele.

 52. lula weldeab gebremichael

  lula weldeab gebremichael

  Måned siden

  Ane neza gal kfetwa meat eye dimxi kanari eyu fifeti eki sle kulu Tak 😘😘😘🌺🇪🇷👍

 53. Simon Micael

  Simon Micael

  Måned siden

  Very soon no more hgdf and suporters very very soon

 54. ሳባዉያን ሳባ

  ሳባዉያን ሳባ

  Måned siden

  Melhaski kresih. Bidea zereba gidefu Eritrawyan. Tigraway xaeram sirah silezeyineq zrekebo serihu nabriu zimerh hirkut wurzuyi hizbi eu. Ezi dima yilmn neru ayeblon. Gife zereba ngdef .

 55. Yosief Abraha

  Yosief Abraha

  Måned siden

  viva assena good job .wetru ab goni deleyti fthi

 56. Aklilu Kesete

  Aklilu Kesete

  Måned siden

  Ezi sahsah seb ezi ab lieli hzbi ERITRA kintab tkun kibri kem zeyblu ab ETHIOPIA keydu aykesernan elu af libu ms haremen kebitsinayo ena. Etom trit HGDEF gin tererti libi kulu sikayn mekeran nay hzbina ayntayomn eyu. MERAT MS WEGHA MSTI KNTAB ERITRAWI SIMET ZEYBLU ETI ZGBAAKUM FRDI KTKIBELU MKUNKUM KSWETEKUM YGBAE. NHNA ERITRAWIYAN AB KULU KFLE ALEM KONA KULU ETGEBRWO MNKISKASAT B AYNI MERFIE ENA NKETATELUM ZELENA. ERITRAN ERITRAWINETN NZELIALEM KNEBRU EYOM.

 57. Happy of blij

  Happy of blij

  Måned siden

  ኢሰያስ ተንበናይ ዘምጽኦ ዕላምኡ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ግን ትም ኢሉ ይዕዘብ ኣሎ ክሳብ እንታይ ዝኸውን ኢዩ እንድዒ

 58. Letina K

  Letina K

  Måned siden

  አዋይ እዝ ጅግና ህዝብስ እዚ ኩሉ ጅግንነት ከምይፈጸም ካን ተዳሂሉ????

 59. zeta Mob

  zeta Mob

  Måned siden

  Isiais, HEGEDF,,,,,, kemzi geru ilu..... konu serahna,,,, We need to take action,,, I wish to kill Isiais end Abiy !!

 60. Samy Berhane2020

  Samy Berhane2020

  Måned siden

  Esu esu esu

Neste